Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018

Mới đây, BTC AFF Cup 2018 đã bầu chọn ra top 5 nàng WAGs khả ái nhất. Đáng tiếc, Việt Nam không có nàng WAGs nào được lựa chọn. Dưới đây là danh sách 5 mỹ nhân của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Jenna Vivian ( Matthew Davis – Malaysia)

Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 1.
Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 2.
Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Margaret Hall (Phil Younghusband – Philippines)

Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 4.
Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 5.
Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 6.

Nurul Suhaila Mohamed Saiful (Irfan Fandi Ahmad – Singapore)

Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 7.
Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 8.
Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 9.

Nàng Nurul Suhaila Mohamed Saiful là một VĐV pencak silat có tiếng.

Jennifer Bachdim (Irfan Bachdim – Indonesia)

Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 10.
Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 11.
Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 12.

Taya Rogers (Mika Chunuonsee – Thái Lan)

Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 13.
Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 14.
Công Vinh giải nghệ, VN hết cách cạnh tranh top 5 nàng WAGs khả ái nhất của AFF Cup 2018 - Ảnh 15.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *