Đội bóng sở hữu quỹ lương khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 4

allsportjournal.com Theo thông kê của GSS, Barcelona chính là đội bóng đầu tiên có mức lương cơ bản vượt mức 10 triệu bảng/năm.

Đội bóng sở hữu quỹ lương khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 4 - Bóng Đá

Barcelona – 10.454.259 Bảng/năm.

Đội bóng sở hữu quỹ lương khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 4 - Bóng Đá


Real Madrid – 8.089.582 Bảng/năm.

Đội bóng sở hữu quỹ lương khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 4 - Bóng Đá

Juventus – 6.726.615 Bảng/năm.

Đội bóng sở hữu quỹ lương khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 4 - Bóng Đá

Man Utd – 6.534.654 Bảng/năm.

Đội bóng sở hữu quỹ lương khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 4 - Bóng Đá

Bayern Munich – 6.352.435 Bảng/năm.

Đội bóng sở hữu quỹ lương khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 4 - Bóng Đá

Atletico Madrid – 6.155.066 Bảng/năm.

Đội bóng sở hữu quỹ lương khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 4 - Bóng Đá

PSG – 6.105.840 Bảng/năm.

Đội bóng sở hữu quỹ lương khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 4 - Bóng Đá

Man City – 5.993.000 Bảng/năm.

Đội bóng sở hữu quỹ lương khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 4 - Bóng Đá

Chelsea – 5.020.004 Bảng/năm.

Đội bóng sở hữu quỹ lương khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 4 - Bóng Đá

Liverpool – 4.862.963 Bảng/năm.

Video sức mạnh của Man Utd

Được đăng bởi: link vao 188bet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *